Staliai

Anotacija arba apibūdinimas

Staliaus mokymo programa skirta parengti stalių, gebantį apdirbti medieną rankiniu ir mechanizuotu būdu, gaminti medienos ruošinius, gaminius (duris, langus ir kt.), juos surinkti, sumontuoti, atlikti gaminių apdailą.
Siekiant šių tikslų būsimieji staliai teoriniuose užsiėmimuose mokomi staliaus darbų technologijos, naudojimosi medienos apdirbimo įrankiais ir įrenginiais, braižybos, darbų saugos, aplinkosaugos reikalavimų, ekonomikos ir darbo teisės pagrindų ir kt.
Praktinis mokymas vyksta dviem etapais: pirmasis etapas – mokomosiose dirbtuvėse, kurio trukmė – 3 savaitės, antrasis etapas – stalių dirbinių įmonės ceche su šiuolaikinėmis medienos apdirbimo staklėmis, kurių trukmė – 15 savaičių. Praktinio mokymo trukmė iš viso – 18 savaičių. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami medienos apdirbimo, medienos gaminių gamybos ir surinkimo ir kt. gebėjimai.
Programa baigiama kvalifikacijos egzaminu. Baigusiajam suteikiama staliaus kvalifikacija.
Baigus staliaus mokymo programą mokymąsi galima tęsti pagal pagrindinio profesinio mokymo gamybos ir perdirbimo profesijų srities, medžiagų (medienos, popieriaus, plastikų, stiklo) posričio ar, įgijus vidurinį išsilavinimą, aukštojo mokslo pramonės inžinerijos studijų krypties programas.
Staliaus mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų.

Kvalifikacijos aprašas

Staliaus kvalifikacija reikalinga norint dirbti staliumi.
Asmuo, įgijęs staliaus kvalifikaciją, turi:
gebėti rūšiuoti medieną, paruošti medieną apdirbimui ir ją apdirbti įvairiais prietaisais (rankiniais ir elektriniais įrenginiais, medienos apdirbimo staklėmis), parengti medienos gaminių brėžinius ir juos skaityti, supjaustyti medieną gaminių ruošiniams, surinkti, sumontuoti stalių gaminius, atlikti medinių paviršių apdailą, apskaičiuoti medžiagų kiekį ir ktžinoti medžių ir medienos rūšis, fizines, mechanines ir technologines savybes, medienos pjovimo būdus, medienos apdirbimo staklių paskirtį, konstrukciją, kaip jas valdyti ir reguliuoti, stalių gaminių tipus, konstrukcijas, medienos gaminių apdailos reikšmę, būdus ir priemones, darbų saugos ir sveikatos reikalavimus ir ktmokėti kruopščiai, atsakingai ir savarankiškai dirbti, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su klientais ir kolegomis
Staliaus kvalifikaciją galima įgyti darbo rinkos, pagrindinio profesinio mokymo įstaigose ar kolegijose, vykdančiose mokymą pagal staliaus mokymo programą.
Norintiems siekti staliaus kvalifikacijos reikia turėti pagrindinį išsilavinimą.
Įgiję staliaus kvalifikaciją asmenys gali dirbti staliaus darbą įvairiose medžio apdirbimo įmonėse, statybos firmose ir organizacijose, pradėti savo verslą.

Iš medienos gaminami stalių dirbiniai: * įvairių tipų langai, durys;. * karkasiniai baldai;. * lystelės;. * grindjuostės;. * durų apvadai;. * grindinės lentos;. * šarvuotos durys;. *lauko durys;.