Suvirintojo dujomis mokymai

Programos trukmė: 11 savaičių (440 valandų)

Programos apibūdinimas

Suvirinimas ir terminis apdorojimas plačiai prigijo šalies ūkyje, nes yra sutaupomas darbo laikas ir medžiagos, jis turi pranašumų prieš kitus sujungimo būdus, todėl ir darbo rinkoje yra didelis poreikis ruošti įvairaus profilio suvirintojus bei metalų terminio apdirbimo specialistus. Čia pateikiama suvirintojų dujomis mokymo programa yra pirmo lygio profesinio išsilavinimo mokymo programa, taikytina darbo rinkos profesinio mokymo įstaigose. Suvirintojos dujomis mokymo programa skirta asmenims, turintiems pagrindinį bendrąjį išsilavinimą. Asmenims, turintiems aukštesnį bazinį pasirengimą, negu numatyta mokymo programoje arba įgijusiems patirtį metalų suvirinimo dujomis darbuose, mokymosi trukmę mokymo įstaiga gali sutrumpinti. Sėkmingai baigę šios mokymo programos kursą, suvirintojai dujomis gali paruošti plienines detales suvirinimui, parinkti suvirinimo medžiagas bei rėžimus, aptarnauti įvairius dujinio suvirinimo įrengimus bei aparatūrą; vykdyti nesudėtingų metalo konstrukcijų suvirinimą iš mažai anglingų plienų visose erdvės padėtyse; įvertinti suvirinimo darbų kokybę. Be to, jie gali vykdyti plieninių detalių litavimą minkštaisiais ir kietaisiais lydmetaliais. Įgiję kvalifikaciją suvirintojai dujomis gali įsidarbinti statybinio profilio organizacijose, įmonėse ir dirbti individualiai.

Programos kvalifikacinis apibūdinimas

Turi žinoti:
1. Naudojamus dujinio suvirinimo įrengimus bei aparatūrą (dujų generatorius, deguonies, propano butano ir acetileno balionus, reduktorius, apsaugos uždorius, atbulinius vožtuvus ir suvirinimo degiklius bei pjoviklius), jų paskirtį ir veikimą.
2. Suvirinimo sujungimų ir siūlių rūšis bei jų žymėjimą brėžiniuose.
3. Suvirinimo liepsną, jos sandarą, rūšis, savybes; metalurginius reiškinius suvirinimo zonoje.
4. Leistiną liktinį dujų slėgį balionuose.
5. Įtempimų ir deformacijų rūšis, jų atsiradimo priežastis ir sumažinimo būdus.
6. Plienų savybes, jų klasifikaciją ir suvirinamumą.
7. Suvirinimui, pjaustymui bei litavimui naudojamas medžiagas, jų savybes, paskirtį.
8. Suvirinimo siūlių defektus, jų atsiradimo priežastis ir ištaisymo metodus.
9. Suvirinimo kokybės kontrolės metodus.
10. Bendruosius darbų saugos reikalavimus.
11. Darbų saugos reikalavimus atliekant dujinio suvirinimo darbus.
12. Priešgaisrinės saugos suvirintojo darbo vietoje taisykles.
13. Darbo higienos ir aplinkosaugos taisykles.

Turi mokėti:
1. Aptarnauti dujinio suvirinimo įrenginius ir aparatūrą.
2. Naudotis pagalbiniais įrankiais ir prietaisais.
3. Paruošti detales suvirinimui bei litavimui ir jas surinkti pagal techninius reikalavimus.
4. Parinkti suvirinimo, litavimo medžiagas, režimus, techniką.
5. Suvirinti nesudėtingas konstrukcijas iš mažai anglingo plieno visose erdvės padėtyse sandūrinėmis ir kampinėmis siūlėmis.
6. Lituoti plienines detales minkštaisiais ir kietaisiais lydmetaliais.
7. Vizualiai kontroliuoti suvirinimo siūlių kokybę.
8. Pašalinti suvirinimo siūlių defektus.
9. Skaityti nesudėtingus brėžinius.
10. Laikytis darbų saugos, elektrosaugos taisyklių.
11. Naudotis priešgaisrinės saugos inventoriumi.
12. Suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiam.
13. Ekonomiškai naudoti suvirinimo medžiagas.