Suaugusiųjų profesinio mokymo sistemos profesijos mokytojų kompetencijos tobulinimas

VŠĮ KLAIPĖDOS DARBO RINKOS MOKYMO CENTRAS kartu su 9 partneriais: VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centru, VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centro Naujininkų filialu, VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centru, VšĮ Kauno Dainavos darbo rinkos mokymo centru, VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centru, VšĮ Panevėžio darbo rinkos mokymo centru, VšĮ Alytaus darbo rinkos mokymo centru, ir VšĮ Utenos darbo rinkos mokymo centru, VšĮ Respublikiniu energetikų mokymo centru sėkmingai baigė įgyvendinti projektą (Nr. ESF/2004/2.4.0-03-261/BPD-118/G-72) „Suaugusiųjų profesinio mokymo sistemos profesijos mokytojų kompetencijos tobulinimas“ pagal Lietuvos Respublikos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento 2 prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.4 priemonę „Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtojimas“.
 

      Pagrindinis šio projekto tikslas  – stiprinti suaugusiųjų profesinio mokymo įstaigų profesijos mokytojų tęstinį profesinį rengimą, siekiant užtikrinti suaugusiųjų profesinio mokymo kokybę ir efektyvumą bei atitikimą šiuolaikinės darbo rinkos poreikiams.
       Projekto tikslas pasiektas, įgyvendinus pagrindinę projekto veiklą: Suaugusiųjų profesijos mokytojų mokymus.

      
      Projekto dalyviai, pasibaigus mokymams, apibendrino mokymų patirtį. Profesijos mokytojai parengė metodinių priemonių “įrankių dėžes” 11 profesinių sričių, t. y. sukaupta ir susisteminta metodinė medžiaga, įgyta profesinės pedagogikos mokymų metu, kurią profesijos mokytojai galės naudoti vesdami mokymus.

      Taipogi, profesijos mokytojai apibendrino ir susistemino informaciją apie technologines ir darbo organizavimo naujoves, būdingas atskiroms profesijoms, ir parengė mokymų turinio atnaujinimo rekomendacijas 20 profesijų.
 

      Kadangi, projekte dalyvavo 9 suaugusiųjų profesinio mokymo centrai iš visų Lietuvos regionų, tikimasi, kad projekto rezultatai pasiskirstys po visą Lietuvą, t. y. projekto dėka bus sustiprinti visos suaugusiųjų profesinio mokymo sistemos profesijos mokytojų gebėjimai. Projekto dėka pagerėjus darbo rinkos profesinio mokymo paslaugų kokybei ir efektyvumui, bus paskatinta žinių ir įgūdžių plėtrą visuose regionuose ir darbo jėgos prisitaikymas prie vietos rinkos poreikių.