Informacinių technologijų plėtra profesiniame mokyme

Projektas „Informacinių technologijų plėtra profesiniame mokyme“
Nr. LLP-LdV-VETPRO-2008-LT-0110

 

          Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras pradeda įgyvendinti projektą „Informacinių technologijų plėtra profesiniame mokyme“, finansuojamą remiant Europos Komisijai. Projektas yra skirtas informacinių technologijų diegimo ir plėtros profesinio mokymo sistemoje galimybių analizei.

         Projekto pareiškėjas – VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras.

         Partneriai Lietuvoje: Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba, Vilniaus Žirmūnų DRMC, Alytaus DRMC, Klaipėdos DRMC, Utenos DRMC, Kauno DRMC, Šiaulių DRMC, DLC sprendimai.

         Įgyvendinimo laikotarpis - 2008 m. birželio  1 d. – 2009 m. lapkričio 31 d.

         Pagrindinis projekto tikslas – išanalizavus ES šalių patirtį, sukurti aprašą apie informacinių technologijų galimybių taikymą profesiniame mokyme (profesinio mokymo organizavimo procesuose) suaugusiųjų mokymo centruose.

         Kiti tikslai:
                       1. Susipažinti, kaip diegiamos naujos technologijos į profesinį mokymą ES valstybėse.
                       2. Susipažinti, kokie nauji darbo organizavimo principai (profesinio mokymo srityje) yra taikomi, naudojant informacines technologijas.

         Laukiami rezultatai:
                        1. Parengtas aprašas apie IT galimybių taikymą profesiniame mokyme (profesinio mokymo organizavimo procesuose) suaugusiųjų mokymo centruose.
                        2. Aukštesnė mainų vizitų dalyvių kvalifikacija, kuri įvertinta ir pripažinta (mainų vizitų dalyviai gaus Europass mobilumo dokumentus; pažymėjimus, patvirtinančius dalyvių įgytus įgūdžius vizito metu konkrečioje šalyje; neformalius kvalifikacinius pažymėjimus, patvirtinančius užsienio kalbos tobulinimą (anglų arba vokiečių); neformalius kvalifikacinius pažymėjimus, patvirtinančius jų žinias apie 5 ES valstybes (Portugaliją, Norvegiją, Jungtinę Karalystę, Švediją ir Vokietiją).
                        3. Užmegzti tarptautiniai ir vietiniai kontaktai bus toliau plėtojami rengiant tarptautinius ir nacionalinius projektus.

         Projekto dalyvių grupė – profesinio mokymo specialistai; profesinio mokymo organizavimo specialistai; specialistai, kurių veikla susijusi su informacinių technologijų diegimu į mokymo procesą (dirbantys mokymo centruose, valstybės institucijose ir privačiose įmonėse). Iš viso į mainų vizitus važiuos 35 žmonės.